Regler for fiskeri i Åerne.

Nive Å og Usserød Å ligger i et naturskønt område i Nordsjælland. I åerne kan der fanges flotte ørreder.

Idylliske Nive Å

For at må fiske i åerne skal du have et dagskort eller være medlem af Nive Å's Lystfiskerforening. Du kan købe dagskort hos Rodes i Humlebæk eller 7-Eleven på Nivå Station.

Nive Å klar til lystfiskere

Regler for fiskeri i Nivå og Usserød Å
1. Der må kun fiskes med én stang, enten flue, spin, wobler eller lignende.
2. Medefiskeri med naturlig agn så som orm, powerbaits eller lignende er ikke tilladt med mindre særlig tilladelse er givet fra bestyrelsen.
3. Vadefiskeri er ikke tilladt.
4. Der må max hjemtages 1 ørred pr. dag
5. Fisk må ikke opbevares i keepnet eller lignende.
6. På særligt å-kort, er det markeret, hvor der må fiskes af foreningens medlemmer. Oplysning om samme gives også af foreningens bestyrelse.
7. Ved køb af dagkort kan der kun fiskes på de begrænsede områder, der er angivet på dagkortet. Fiskeri med dagkort har indskrænkende regler i forhold til nærværende regler.
8. Foreningens generelle fiskeregler skal overholdes, og vi henviser især til fredningstider, mindstemål og genudsætning af fisk i gydedragt - farvede fisk.
9. Der må ikke tændes bål eller smides affald. Affald skal hjemtages.

Fredningstid: 16. november - 31. januar (begge dage inkl.)

Mindstemål
Havørred 40cm
Laks 40cm
Bækørred 30cm
Gedde 60cm

Foreningsnyt

Vintervejret er over os og Esrum Sø-båden samt Zimba (Nivå Havn) er derfor taget op indtil det bliver mildere i vejret igen. 

Isfiskeri i De Gamle Lergrave bliver måske en mulighed, hvis frosten for alvor bider sig fast. Pas dog meget på, da der både er undersøiske kilder og nogle steder en svag strøm under isen, der gør istykkelsen ujævn. Sidstnævnte skyldes, at der er forbindelse mellem søerne. Skydegraven, den tredje største af lergravssøerne, har forbindelse til Øresund, så pas ekstra godt på her.   

Fiskeriet i åen åbner som bekendt den 1. februar, hvor der nok skal stå en sulten havørred klar. Husk at alle nedgængere skal genudsættes.

Generalforsamling afholdes torsdag den 18. februar kl. 20 i Fiskerhuset på Byvejen 10 i Nivå.


Kontakt os

Du kan kontakte os ved at skrive en email:

Link til foreningens mail

Eller ring til:

Formand: Klaus Vestergaard Telefon: 22 20 76 43

Kasserer: Bjarne Dueholm Telefon: 40 36 34 42


Sponsorer