Regler for brug af båden.
  

Jollen er udstyret med 9,9hk 4 takt påhængsmotor, endvidere er der elmotor og ekkolod med GPS.

I Esrum Sø kan der fanges gedde, sø-ørred, aborre, brasen, rudskalle, skalle og suder mm.

 

 

Foreningsnyt

Vintervejret er over os og Esrum Sø-båden samt Zimba (Nivå Havn) er derfor taget op indtil det bliver mildere i vejret igen. 

Isfiskeri i De Gamle Lergrave bliver måske en mulighed, hvis frosten for alvor bider sig fast. Pas dog meget på, da der både er undersøiske kilder og nogle steder en svag strøm under isen, der gør istykkelsen ujævn. Sidstnævnte skyldes, at der er forbindelse mellem søerne. Skydegraven, den tredje største af lergravssøerne, har forbindelse til Øresund, så pas ekstra godt på her.   

Fiskeriet i åen åbner som bekendt den 1. februar, hvor der nok skal stå en sulten havørred klar. Husk at alle nedgængere skal genudsættes.

Generalforsamling afholdes torsdag den 18. februar kl. 20 i Fiskerhuset på Byvejen 10 i Nivå.


Kontakt os

Du kan kontakte os ved at skrive en email:

Link til foreningens mail

Eller ring til:

Formand: Klaus Vestergaard Telefon: 22 20 76 43

Kasserer: Bjarne Dueholm Telefon: 40 36 34 42


Sponsorer